Obchodování

Jak můžete prodávat/nakupovat na serveru?

Na serveru jsou 3 způsoby, kterýma můžete obchodovat s ostatními hráči.

Všechny 3 způsoby jsou velmi užitečné a jednoduché na použití.


Aukce

Na aukci můžete prodávat jednoduše a rychle itemy, kterých máte velmi málo, nebo je chcete prodávat pouze po určitém množství.

Aukce

Itemy můžete prodávat pomocí příkazu /prodat {cena} přičemž item, který držíte v hlavní ruce, se nabídne hráčům na prodej za vámi danou cenu. Item je na aukci buďto do doby kdy jiný hráč od vás item koupí, nebo po dobu jednoho týdne.


Trade

Trade je velmi užitečný pokud chcete prodat nebo vyměnit některé itemy s jiným hráčem.

Příkazem /trade {jméno hráče} pošlete danému hráči žádost o trade, ten ji přijme pomocí stejného příkazu, s tím rozdílem, že místo {jméno hráče} napíše vaše jméno.

Trade

Obchod

Tímto způsobem máte možnost vytvořit stálý obchod, ze kterého budou hráči nakupovat itemy, které na danou truhlu nastavíte. Tato truhla však musí tento item obsahovat. Item musí mít shodný název, barvu a tzv. NBT tagy.

obchod

Obchod máte také možnost nastavit krom prodeje také na výkup, díky čemuž máte možnost vykupovat od ostatních hráčů item, který si nastavíte.

Jak nakupovat v obchodu

Pokud vás nějaký item v některém z mnoha obchodů zaujme, tak jej zakoupíte díky kliknutím na cedulku levým tlačítkem. V chatu se vás poté dotáže kolik itemů si přejete koupit. Do chatu pak napíšete číslo, které určuje počet kusů, kolik chcete koupit.

Jak prodávat v obchodu

Pokud chcete také prodávat itemy pomocí obchodu, postačí vám k tomu pouze samostatná truhla a item, který chcete prodat.

 1. Položíte truhlu, ve které budete chtít daný item prodat
 2. Vezmete si daný item do hlavní ruky
 3. Skrčíte se a kliknete na truhlu s itemem levým tlačítkem
 4. V chatu se vám objeví dotaz, za kolik chcete daný item prodávat, do chatu tudíž napíšete cenu za 1 kus
 5. Nyní již pouze dáte itemy do truhly a můžete prodávat

Spravování obchodu

Obchoud se dá spravovat dvěma způsoby. Buďto pomocí chatu, nebo pomocí příkazu.

 1. Spravování pomocí chatu

  Po kliknnutí na truhlu pravým tlačítkem se vám v chatu ukáže tabulka, díky které máte možnost jednoduše nastavit základní věci, jako například cenu a přepínání mezi výkupem a prodáváním.

  Obchod chat
 2. Spravování pomocí příkazů

  Pro pokročilejší nastavení vašeho obchodu máte možnost nastavování pomocí příkazů. Tyto příkazy vám umožní například přidat více lidí do tohoto chest shopu, tz. že budou moci váš shop doplňovat (bez tohoto přidání nemá nikdo jiný do truhly přístup). Při nastavování pomocí příkazů miřte na truhlu, kterou chcete nastavit.

  Seznam příkazů

  • /cshop staff {add/remove/list} [jméno hráče] - Spravujete pracovníky vašeho obchodu (hráči, kteří mají přístup do obsahu truhly), add {jméno hráče} přidáte pracovníka do vašeho shopu, remove {jméno hráče} odeberete pracovníka z vašeho shopu, list zobrazíte si seznam pracovníku ve vašem shopu
  • /cshop find {název itemu} - Vyhledá obchod s daným itemem poblíž vás
  • /cshop help - Zobrazí všechny příkazy pro manipulaci s obchody