Residence

Základní nastavení residence

Předpokládáme, že residenci máme vytvořenou, ale potřebujeme změnit její chování.

Residence se nastavují přes takzvané flagy (vlajky), které každá určuje specifické chování a hráč určuje, zda takové chování zapnout, nebo vypnout.

Obecné příkazy vypadají následovně:

 • /res set {jméno residence} {vlajka} {hodnota nastavení}
 • /res pset {jméno residence} {jméno hráče} {vlajka} {hodnota nastavení}
 • /res padd {jméno residence} {jméno hráče}

Pro zjednodušení budeme používat kratší verzi příkazu, kdy vynecháme {jméno residence} a budeme předpokládat, že se ve chvíli psaní příkazu nacházíme uvnitř své residence, kterou chcete nastavit.

Seznam možných vlajek naleznete na této webové stránce.

Možné hodnoty pro {hodnota nastavení}:

 • true - (zkráceně t) nastaví hodnotu vlajky na pravdu. To znamená, že residence se bude chovat, tak jak popis vlajky popisuje.
 • false - (zkráceně f) nastaví hodnotu vlajky na nepravdu. To znamená, že residence se nadále nebude chovat, tak jak popis vlajky popisuje. Například při použití příkazu s vlajkou move a hodnotou false se v residenci zakáže pohyb.
 • remove - (zkráceně r) nastaví hodnotu vlajky na výchozí hodnotu. Odstraní tedy vaše nastavení vlajky.

Aktuální nastavení residence, ve které právě stojíte, vypíšete příkazem /res info.

Seznam Vašich residencí si zobrazíte příkazem /res list.


Přidání hráče do residence

Existují 2 způsoby přidělení oprávnění takového typu.

 • Jednoduchým předpřipraveným příkazem, který je přímo určen na tyto účely.
 • Vypsáním jednotlivých oprávnění, což vám umožní větší kontrolu nad pravomocemi, které hráč dostane

Postupy:

 • Jednoduchým příkazem
  1. Napište příkaz /res padd {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete přidat do residence. Tento příkaz hráči nastaví základní vlajky pro hraní v residenci. Nastaví obdobné nastavení vlajek jako následující způsob.
 • Nastavení všech vlajek zvlášť
  1. Napište příkaz /res pset {jméno hráče} {vlajka} {hodnota nastavení}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterému chcete nastavit vlajku. V dalším parametru {vlajka} vložte vlajku, kterou chcete nastavit. Seznam vlajek naleznete zde. Jako poslední vložíte hodnotu t, f, nebo r.

Odebrání hráče z residence

Existují 2 způsoby přidělení oprávnění takového typu.

 • Jednoduchým předpřipraveným příkazem, který je přímo určen na tyto účely.
 • Vypsáním jednotlivých oprávnění, což vám umožní větší kontrolu nad pravomocemi, které hráč dostane

Postupy:

 • Jednoduchým příkazem
  1. Napište příkaz /res pdel {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete přidat do residence. Tento příkaz hráči odebere základní vlajky, které byly nastaveny pomocí příkazu /res padd a nastaví je na hodnotu, která je nastavena v residenci.
 • Nastavení všech vlajek zvlášť
  1. Napište příkaz /res pset {jméno hráče} {vlajka} {hodnota nastavení}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterému chcete nastavit vlajku. V dalším parametru {vlajka} vložte vlajku, kterou chcete nastavit. Seznam vlajek naleznete zde. Jako poslední vložíte hodnotu t, f, nebo r.

Zakázání pohybu v residenci všem hráčům

Postup:

 1. Napište příkaz /res set move false, kde move je vlajka, která nastavuje pohyb v residenci. Nastavení f znamená, že vlajka se "zákáže" a způsobí to efekt, že hráči se ve tvé residenci nemohou pohybovat.

Zakázání teleportace do residence všem hráčům

Postup:

 1. Napište příkaz /res set tp false, kde tp je vlajka, která nastavuje teleportaci do residence. Nastavení f znamená, že vlajka se "zákáže" a způsobí to efekt, že hráči se do tvé residence nemohou teleportovat.

Vykázání hráče z residence

Tento postup se uplatňuje zejména v případě, kdy vás hráč ve Vaší residenci obtěžuje. V takovém případě je možné ho z residence jednoduchým příkazem vykázat.

Postup:

 1. Napište příkaz /res kick {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete z residence vykázat.