Residence

Pokročilé nastavení residence

Předpokládáme již vytvořenou residenci a znalost obecných příkazů z návodu Základní nastavení residence.

Pro zjednodušení budeme používat kratší verzi příkazu, kdy vynecháme {jméno residence} a budeme předpokládat, že se ve chvíli psaní příkazu nacházíme uvnitř své residence, kterou chcete nastavit.

Seznam možných vlajek naleznete na této webové stránce.

Aktuální nastavení residence, ve které právě stojíte, vypíšete příkazem /res info.

Seznam Vašich residencí si zobrazíte příkazem /res list.


Nastavení teleportačního místa

Pro nastavení teleportačního místa je třeba se nacházet na území dané residence a zadat příkaz /res tpset. Teleportační místo je velmi užitečná věc. Může totiž sloužit jako další home nebo veřejný teleport do Vašeho území.

Teleportovat do residence je možno příkazem /res tp {název residence}, kde namísto {název residence} dosadíte název residence do které se chcete teleportovat. Aby tento příkaz mohli použít hráči do vaší residence je nutné, aby tito hráči měli povolené vlajky tp a move.


Nastavení trvalého času a počasí

Na serveru si lze nastavit v residenci den, noc, slunečno a deštivo. Konkrétně se jedná o vlajky day, night, sun a rain. Tyto vlajky lze nastavovat tradičně na hodnoty true, false a remove.

Čas nebo počasí se změní pouze ve Vaší residenci. Nemá tedy efekt na nastavení serveru, proto se mobové budou spawnovat i přes den ve Vaší residenci. Spawnování mobů se totiž řídí serverovým časem.

Pro příklad: Trvalý den v residenci nastavíme příkazem /res set day true. Pro nezproblémovou funkčnost doporučujeme navíc nastavit obrácenou vlajku na hodnotu remove, tedy /res set night remove.


Uvítací a loučící zprávy

V residenci si lze nastavit zprávy, které se budou zobrazovat při příchodu do residence a při odchodu z residence. Tyto zprávy se zobrazují v ActionBaru a lze je nastavit následujícími příkazy.

  • Uvítací - /res message {název residence} enter {zpráva}, kde název residence je název residence, kde chcete zprávu nastavit (lze vynechat v případě, kdy se v této residenci nacházíte) a {zpráva} je Vaše uvítací zpráva, kterou chcete nastavit. Zpráva podporuje barevné kódy.

    Příklad: /res message enter &aVítej v mé residenci.

  • Loučící - /res message {název residence} leave {zpráva}, kde název residence je název residence, kde chcete zprávu nastavit (lze vynechat v případě, kdy se v této residenci nacházíte) a {zpráva} je Vaše loučící zpráva, kterou chcete nastavit. Zpráva podporuje barevné kódy.

    Příklad: /res message leave &cOpouštíš residenci.