Návody pro server GameHaus

Úvod

Server se snaží o to, aby hráčům byly zodpovězeny veškeré otázky, proto vybíráme helpery, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Ovšem často kapacita serverového personálu nestačí nebo v danou chvíli není aktivní žádný člen personálu, aby jim bylo možno odpovědět.

Připravujeme proto pro Vás návody ohledně různých speciálních serverových funkcionalit, ale také známých pluginů. Kompletní seznam návodů naleznete v levém menu.

Návody také mají ulehčit personálu, aby se v času nejvyššího vytížení nemuseli věnovat často kladeným otázkám. Návody ale nenahrazují helpery, tedy pokud je Vám přijemnější se raději zeptat helpera na serveru nebudete bezhlavě odkázáni ta tuto stránku. Nebojte se tedy s otázkami nebo připomínkami obrátit na personál serveru.